Privatpersoner

Privatpersoner

Det finnes mange muligheter til å bli med på TV-aksjonen 2021! Den enkleste måten en privatperson kan engasjere seg på er å bruke to timer på aksjonsdagen til å gå med bøsse. Du kan registrere deg som bøssebærer fra midten av september. Ønsker du å bidra med mer enn de to timene finnes det mange andre muligheter også.

 

Bøssebærer

Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærere. Den enkleste måten for en privatperson å engasjere seg på er å bruke to timer på aksjonsdagen til å gå med bøsse. Du kan registrere deg som bøssebærer her.

Har du spørsmål om å være bøssebærer, eller om hva som skjer rundt TV-aksjonen der du bor? Ta kontakt med  din lokale fylkesaksjonsleder.

Digital bøsse

Det vil også i år være mulig å opprette en digital bøsse. Vi satser på full bøssebærerdekning, og at de digitale bøssene vil fungere som en ekstra mulighet der bøssebærerne ikke når frem.

Bli med i din lokale komité

Har du et nettverk i din kommune? Ønsker du å engasjere din kommune til å bidra til årets TV-aksjon? Hver kommune kjenner sitt eget lokalmiljø best, og har sin egen komité som koordinerer TV-aksjonen lokalt. Gjennom din lokale komité kan du være med å organisere TV-aksjonen i din kommune. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder og kom i kontakt med din lokale komité.

Frivillig på aksjonsdagen

For at 100.000 bøssebærere skal kunne besøke 2.4 millioner husstander trenger TV-aksjonen rundt 7000 frivillige. For å gjennomføre verdens største dugnad trengs det noen til å gjøre alt fra å koke kaffe og bake kaker til bøssebærerne på de lokale oppmøtestedene, til pynting av bøsser, transport, telling av penger og engasjere skoler og næringslivet og mye mye mer. Hvis du ikke har tid til å være frivillig i en lokal komité er det mange andre måter å engasjere seg på. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder og kom i kontakt med din lokale komité, for å høre hvilke behov de har.

Det viktigste med TV-aksjonen er at alle skal få muligheten til å bidra på sin egen måte.

Innsamlingsaktiviteter

Hvert år engasjerer privatpersoner seg i TV-aksjonen gjennom å organisere egne innsamlingsaktiviteter. Gjennom Spleis kan du starte din egen digitale bøsse å samle inn penger gjennom venner, bekjente, naboer osv.  Ditt innsamlede beløp går direkte til TV-aksjonen, uten at du selv trenger å håndtere kontanter. Her kan du også starte en innsamling på vegne en bedrift, organisasjon, idrettslag e.l.

Skal du arrangere bryllup, konfirmasjon eller bursdag og ønsker at gjestene heller skal gi til TV-aksjonen enn å gi deg en gave? Vil du selge kaker i nabolaget, men vil unngå å håndtere kontanter? Vil du holde et arrangement (konsert, utstilling, fest) og la inntektene gå til TV-aksjonen, men synes det blir for mye stress med kontanter?

Opprett din egen Spleis (f.eks Ola Nordmanns bursdagsgave) og la gjestene enkelt betale med Vipps eller bankkort inn til din innsamling. Innsamlingen i sin helhet vil overføres automatisk til TV-aksjonen og din innsamling vil komme opp som et bidrag på kommunestatistikken på våre giversider.