LO bevilger 400 000 til årets TV-aksjon

LO bevilger 400 000 til årets TV-aksjon

LO bidrar inn i høstens store dugnad med 400 000 kroner til aksjonen.

– Formålet med årets TV-aksjon har LOs helhjertede støtte. Etter 10 år med svak framgang mot barneekteskap, rapporteres det nå om at stadig flere unge jenter rammes av virkningene av pandemien. Målrettet innsats vil ha betydning for manges liv, sier Hessen Følsvik.

I tillegg til å bevilge penger fra LO og forbundene, engasjerer TV-aksjonen tillitsvalgte og medlemmer i hele landet.

 Våre folk deltar i fylkeskomiteer og kommunekomiteer, rekrutterer bøssebærere og stiller selv som bøssebærere på aksjonsdagen. Den innsatsen som legges ned, er vi stolte av, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leder for TV-aksjonen Vibecke Østby understreker hvor viktig bidraget fra LO er. 

 Bidragene fra norske fagforeninger til TV-aksjonen er betydelige hvert år. Fagforeninger vet hvorfor det er så viktig med rettigheter, solidaritet og støtte opp under viktige initiativ som fremmer medmenneskelighet. Vi er svært takknemlige for denne støtten, og at fagforeningene har dette som en stolt og viktig årlig tradisjon, sier Østby. 

Også Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan Norge, er ydmyk og takknemlig. 

– Vi er svært takknemlige for fagforeningenes bidrag i år på 400 000 kroner for Barn, ikke brud. Verdien av trygg og sikker fremtid med muligheter for å skape egen inntekt og arbeid er et viktig tiltak for å bekjempe barneekteskap, og noe mange fagforeninger kan relatere seg til, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan Norge.