Like muligheter er nøkkelen til et bedre liv

Like muligheter er nøkkelen til et bedre liv

På den tiden det tar deg å lese dette, blir omtrent 20 jenter giftet bort.

Vil du bli bøssebærer?

Et av de største privilegiene vi har i Norge er friheten til å bestemme over egne liv. Som barn kan vi prøve og feile, og de fleste av oss vokser opp med vissheten om at vi selv kan påvirke vår egen fremtid. Likestilling er en av verdiene jeg setter aller høyest i samfunnet vårt. Jeg har selv kunnet velge hvem jeg ville gifte meg med, når jeg ville ha barn og hva slags utdanning jeg ville ta. For mange jenter som vokser opp i dag er ikke dette selvsagt.


Hvert tredje sekund blir en jente gift mens hun fortsatt er et barn. Det vil si at på den tiden det tar deg å lese dette, blir omtrent 20 jenter giftet bort. Denne utviklingen ønsker vi å stoppe! Barneekteskap er vold mot barn. Å forhindre barneekteskap er vår tids viktigste jentesak.


Vi vil at jenter over hele verden skal få mulighet til å være barn. Derfor går årets TV-aksjon til å bekjempe barneekteskap.


Plan International jobber der behovet er størst. Vi vet hva som skal til for å bekjempe barneekteskap. Antall barneekteskap går ned når jenter fullfører skolegang og har mulighet til å skaffe seg en inntekt. For å bekjempe barneekteskap må også samfunnets syn på jenter endres. Det må være ulovlig å gifte bort barn, og jenter og gutter må ses på som like verdifulle. Like muligheter er nøkkelen til et bedre liv.


Med årets TV-aksjon skal vi bekjempe barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Sammen skal vi nå ut til mer enn tre millioner mennesker - fra jentene som risikerer å bli giftet bort, til foreldrene deres og lokalsamfunnene de bor i - og sørge for en endring i deres liv.

Takk for din innsats! Sammen skal vi gi jenter sjansen til å være barn, ikke brud.

Med vennlig hilsen,
Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge


Her kan du lese mer om hva pengene går til.