KORONAKRISEN FØRER TIL FLERE BARNEEKTESKAP

Hvert tredje sekund giftes det bort en jente et sted i verden. Pandemien vil føre til at ytterligere 10 millioner giftes bort innen 2030. 

Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker. Vi skal styrke, beskytte, og utdanne jenter for å få slutt på barneekteskap der problemet er størst.

Slik påvirkes jentene av pandemien👇

Tap av inntekt og skolegang

Når familien mister inntekt og skoler stenger øker risikoen for at jenter giftes bort.

Utsatt for mer vold

Koronatiltak som nedstengning fører til at jenter oftere blir utsatt for vold og seksuelle overgrep hjemme. 

Helsetjenester blir nedprioritert

Når nødvendige helsetjenester for gravide og fødende blir nedprioritert settes liv i fare. 

Mer diskriminering

I samfunn hvor jenter allerede har lav status, bidrar kriser til mer diskriminering, fordi gutter blir prioritert. 

Ønsker du lære mer om årets TV-aksjon og Plans arbeid mot barneekteskap? Les her.